02:50 | GMT: 01:50 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
AGO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz wypłaty dywidendy.
APR 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
BGD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2018 rok.
ENP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018 oraz wypłaty dywidendy.
GKS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018.
BHW 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,74 zł na akcję.
HRS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału i przeznaczenia zysku za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
I2D 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
IDG 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w RN.
INP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
ITB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
IVE 
NC 
 
NWZA ws. emisji obligacji serii E oraz serii F.
IPE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
NNG 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 986.550 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
NET 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku 2018, pokrycia straty powstałej z połączenia Spółki z Telefonia Dialog sp. z o.o., podziału zysku przejętej spółki zależnej pod firmą Telefonia Dialog sp. z o.o. wypracowanego w roku 2018, niepodzielonego przed przejęciem.
NVT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
PAS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
PJP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018, wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.
wykres R22
R22 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany roku obrotowego i podatkowego, zmiany statutu oraz wyrażenia przez zgody na nabywanie przez spółkę zależną H88 S.A. akcji własnych spółki i określenia zasad nabywania akcji własnych.
SEK 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,66 zł na akcję.
TLS 
NC 
 
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 1,50 zł na akcję.
UNI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
VGO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 i wypłaty dywidendy.
WXF 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,06 euro na akcję.
ZST 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.