05:21 | GMT: 03:21 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ACP 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,60 zł na akcję.
MIL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,22 zł na akcję.
AIT 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
BDX 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 11,85 na akcję.
wykres CFI
CFI 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.013.650.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
COG 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
CLO 
NC 
 
Początek notowań spółki COLEOS (CLO) pod nazwą COLOMEDIC (CLO), w związku ze zmianą firmy.
GEU 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,60 na akcję.
FAV 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru, wprowadzenie akcji serii F do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
FMF 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia z REMAG S.A.
GEN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
IBS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
KRS 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii I w transzy inwestorów detalicznych.
KTY 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MSX 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 22.629.500 akcji zwykłych na okaziciela VI emisji.
NET 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, połączenia ze spółkami zależnymi Net 2 Net sp. z o.o., Centrina sp. z.o.o., Dianthus sp. z o.o. i Internetia Holdings sp. z o.o., zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
NVT 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 35,00 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Zakłady "LENTEX" S.A.
PCV 
NC 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
wykres PHN
PHN 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 2,16 zł na akcję.
PGM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, dalszego istnienia spółki oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PRD 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
WAX 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
PUE 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 12,38 zł na akcję zwykłą oraz 13,02 zł na akcję uprzywilejowaną.
CW.UK 
LSE 
 
Publikacja wstępnego raportu za rok obrotowy 2013/2014.
LOW.US 
NYSE 
 przed sesją
TGT.US 
NYSE 
 przed sesją