06:00 | GMT: 04:00 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres LPP
LPP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014, zmiany uchwał nr 21 i 22 ZWZ z 27 czerwca 2011 oraz połączenia transgranicznego LPP SA z Gothals Limited z siedzibą Nikozji, Cypr, w tym o wyrażeniu zgody na plan połączenia.
PKP 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 2,46 zł na akcję.
11B 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2014.
AGO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. umorzenia 3.271.960 akcji zwykłych na okaziciela spółki, obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 3.271.960 złotych, zmiany paragrafu 7 statutu oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
ALI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
AMC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,00 zł na akcję.
ASM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014.
BLT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014.
BBD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2014 oraz pokrycia strat z poprzednich okresów, udzielenia zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych spółki, utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych oraz zmiany Programu Emisji Obligacji.
BFC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
wykres BOA
BOA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
BRA 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
DRE 
GPW 
 
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
wykres EFH
EFH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz kontynuacji działalności przez spółkę.
EAH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
ERC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014.
EXL 
GPW 
 
ZWZA
wykres EZO
EZO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz wyrażenia zgody na ustanawianie zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie spółki na zabezpieczenie roszczeń z obligacji emitowanych przez spółkę.
GRM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
HRC 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
HUB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014.
wykres IMS
IMS 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
IVC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 r.
KKH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
KMS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
LSR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 r. oraz dalszego istnienia spółki.
LKS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
LBD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
wykres M4B
M4B 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
MAK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014.
MNC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
MNS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku.
MLP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2014 rok.
MRB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2014.
wykres MOJ
MOJ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
NET 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,60 zł na akcję.
ONC 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,70 zł na akcję.
PPC 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
PBB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 rok.
PRT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
RNK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014 oraz likwidacji kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych.
RWL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014 i wypłaty dywidendy.
SNK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2014.
SNW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 r. oraz zmiany uchwał Walnego Zgromadzenia nr 4/XI/2013 i nr 5/XI/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
SME 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań dywidendy 0,60 zł na akcję.
SOL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem netto wynikającym ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
TLG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014, nabycia akcji własnych oraz utworzenia i użycia kapitału rezerwowego.
TER 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,20 zł na akcję.
TME 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
VKT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2014 roku, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z zachowaniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
wykres VCP
VCP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.
VVD 
GPW 
 
Początek przyjmowania zapisów na akcje serii D.
WRE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
WIS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014 i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału, skupu akcji własnych, dematerializacji akcji serii B, zawarcia z KDPW umowy o rejestrację akcji serii B oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym.
WST 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
WTF 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za okres od 01 styczniu 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.