17:49 | GMT: 15:49 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
APT 
GPW 
 
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018, w wysokości 0,40 zł na akcję.
BAH 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2018 w wysokości 0,26 zł na akcję.
BNP 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
BRA 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
CPL 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.333.334 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
IMC 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
KSW 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
wykres MCI
MCI 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany uchwały nr 23/ZWZ/2018 ZWZ z 21 czerwca 2018, ustalenia zasad wynagradzania członków RN oraz zmiany statutu.
ICE 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
NET 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
SKN 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
TRK 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
TRK 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40.
VTG 
GPW 
 
Wypłata dywidendy nadzwyczajnej 0,23 zł na akcję.
WST 
GPW 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.