08:13 | GMT: 06:13 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres PZU
PZU 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmian w składzie RN.
wykres ACE
ACE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
AVE 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ATR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmian w składzie RN.
BLT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
BMC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmian w składzie RN.
CIG 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, rozporządzenia zyskiem za rok obrotowy 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
DRE 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
EPI 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
GKS 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, dalszego istnienia spółki oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
GOB 
GPW 
 
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
K2I 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, korekty błędu rachunkowego w treści uchwały nr 8 ZWZ z dnia 26.06.2013r dot. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31.12.2012r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MNC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
NET 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,42 zł na akcję.
NWG 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
NOV 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz powołania członka RN.
ONC 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
PTE 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
wykres PCZ
PCZ 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz powołania członka RN.
PFM 
NC 
 
Scalenie akcji w stosunku 100:1.
PLI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, zamiany części nieruchomości oraz ustanowienia hipoteki na nieruchomości.
PRI 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
RBW 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
RBC 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
SME 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013 oraz pokrycia strat za lata 2010-2012 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
SKL 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
SKA 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,50 zł na akcję.
ULM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
wykres WDX
WDX 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
ADBE.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.