09:26 | GMT: 08:26 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
SPL 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia z Kredyt Bankiem S.A., podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu i in.
01C 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia starty za 2011 rok oraz dalszego istnienia spółki.
BCI 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii H w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
BCM 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2012/2013.
BLR 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
BNP 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 72,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Co"peratieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. i Rabobank International Holding B.V.
CTC 
GPW 
 
NWZA ws. emisji obligacji zamiennych na akcje nowej serii z wyłączeniem w całości prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz zmiany przeznaczenia akcji nabytych w ramach programu skupu akcji własnych.
DEM 
NC 
 
NWZA ws. zmiany treści uchwały nr 23 ZWZA z 14 maja 2012, zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zmiany §3 statutu.
DRP 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,20 zł na akcję.
IQM 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN, zmian w statucie oraz upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
ISG 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
KRB 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia z Bankiem Zachodnim WBK S.A.
NET 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 42 447 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
OEG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
PLX 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany brzmienia statutu spółki to jest paragrafu 18 dot. sposobu powoływania i odwoływania członków RN.
PRG 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
VRB 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
WAX 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
WAS 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
WIS 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii M i N.
XSM 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
HSBA.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
STX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.