04:05 | GMT: 02:05 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PKN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014 oraz poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2015.
SPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
API 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz wypłaty dywidendy.
ABS 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
ACS 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,37 euro na akcję.
BRS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 rok oraz wniesienia do innego podmiotu w formie aportu zorganizowanych części przedsiębiorstwa spółki.
BDX 
GPW 
 
ZWZA ws. podziału zysku za 2014 rok, pokrycia straty z lat ubiegłych, ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
CIG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem osiągniętym w 2014 roku, przyjęcia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
CRS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego raportu za 2014 rok.
ECR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego raportu za 2014 rok.
EMA 
NC 
 
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
EST 
GPW 
 
WZA
 
GPW 
 
Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
FER 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014, powołania członków RN i ustalenia wynagrodzenia członków RN.
GKP 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
IDA 
GPW 
 
Ostatni dzień notowań na GPW 10.590.884 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M.
IPX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 rok oraz zmian w składzie RN.
IZB 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
MRB 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
NET 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 10.631 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
OEG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
PEX 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego raportu za 2014 rok.
PRM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
QMK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
UNW 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów instytucjonalnych.
VOT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
WPL 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych.
ZRE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014r. oraz upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych.
SANTA.ES 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
wykres BP
BP.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
BMY.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
DAI.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
F.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
KRFT.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
MRK.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
PFE.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
FP.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
TWTR.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
UPS.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.