15:15 | GMT: 13:15 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
11B 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2015.
ASE 
GPW 
 
NWZA ws. ustalenia zasad wynagradzania członka RN.
BGS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
BIP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015 oraz o pokryciu strat z lat ubiegłych.
BLU 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
BNP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015.
wykres CEZ
CEZ 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 40 CZK na akcję.
DTR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
EKS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok, ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN oraz dalszego istnienia spółki.
ENT 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
FHD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 rok.
GIW 
GPW 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z dokonanym połączeniem spółki GREMI INWESTYCJE S.A. ze spółką KCI S.A.
wykres IMS
IMS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 rok, określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych spółki.
INS 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję.
INL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,45 zł na akcję.
wykres KCI
KCI 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 168.289.088 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
wykres KGL
KGL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.
KST 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
MAG 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG i sWIG80.
MGA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
MWT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,15 zł na akcję.
NET 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
PEK 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
PEN 
NC 
 
ZWZA
PJP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015.
TFO 
GPW 
 
Początek zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Kaps Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Sebastiana Sawickiego, po 3,10 zł za sztukę.