22:15 | GMT: 20:15 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PEO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2015.
wykres BPX
BPX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
CIE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2015.
COG 
GPW 
 
Zakończenie zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez PS Holdco Sp. z o.o., po 0,97 zł za sztukę.
DYW 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2015.
EGH 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję zwykłą i 0,06 zł na akcję uprzywilejowaną.
FPO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015r.
GWR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
wykres I3D
I3D 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
INB 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
INS 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,14 zł na akcję.
CAR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
IPO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
KMP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty, podziału wcześniejszych wypracowanych zysków z lat ubiegłych, przekazanych przez poprzednie WZA do kapitału zapasowego i wypłaty dywidendy z tych zysków oraz wyrażenia zgody na nabycie przez spółki zależne, tj. Białostockie Zakłady Graficzne S.A. oraz OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A., akcji spółki dominującej określenie warunków nabycia w/w akcji.
YAN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok obrotowy 2015.
NET 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
NWA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za rok obrotowy 2015.
OEG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
ORN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
PAT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
wykres PCM
PCM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015, użycia kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy, wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, uchwalenia zasad przeprowadzenia przez spółkę Programu Motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii F oraz zmiany statutu.
PMG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty spółki za rok obrotowy 2015, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany statutu.
PLI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
PIS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
PRV 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
RDN 
GPW 
 
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania ich z obrotu na GPW.
SME 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz emisji akcji serii L.
SKA 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,15 zł na akcję.
TRK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
ULM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
VTG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2015 rok oraz części niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy akcjonariuszom.
WOD 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
ORCL.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2015/2016.