05:11 | GMT: 03:11 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres DCD
DCD 
NC 
 
NWZA ws. powołania członków RN w związku z rezygnacją z pełnionych funkcji przez Jacka Halusiaka i Michała Żurowskiego oraz zmiany statutu.
EST 
GPW 
 
NWZA
HRP 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki.
MAB 
GPW 
 
NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, zmiany statutu, zmiany polityki rachunkowości, odwołania i powołania członków RN.
NET 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
wykres PEP
PEP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
QNT 
GPW 
 
NWZA ws. zniesienia dematerializacji wszystkich zdematerializowanych akcji spółki i wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
RON 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
SNG 
NC 
 
NWZA ws. odwołania członka RN, powołania członka RN oraz zmian statutu.
AVP.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.