07:03 | GMT: 05:03 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ATG 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 zł na akcję.
BCI 
NC 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii M.
CAI 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
CPD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013 rok, umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego.
CIE 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,13 zł na akcję.
D24 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013r, dalszego istnienia spółki, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium oraz zmiany statutu.
EFX 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
ENP 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium.
ERN 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej z prawem poboru akcji serii L, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii L i praw do akcji serii L do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
wykres FAM
FAM 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013r, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium oraz zmian w składzie RN.
FIG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
wykres FMG
FMG 
GPW 
 
Początek przyjmowania zapisów na akcje serii E od inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.
HLD 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
IFI 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
wykres IFM
IFM 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013r, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium oraz powołania członków RN.
INM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
ITM 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D.
KTY 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu 43.200 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
wykres MFO
MFO 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013 rok, podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
MLP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
wykres MOL
MOL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 590,10 HUF na akcję.
NET 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,42 zł na akcję.
PGS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ROB 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
TOS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
TRR 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013 rok oraz udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium.
wykres WDX
WDX 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r, podziału zysku z lat ubiegłych, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium oraz zmiany statutu.
wykres WDX
WDX 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.