04:04 | GMT: 02:04 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ENA 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,57 zł na akcję.
ABP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
CLS 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
DMZ 
NC 
 
Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
GRN 
GPW 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2013/2014.
KRS 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
KSW 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,34 zł na akcję.
KSW 
GPW 
 
NWZA ws. powołania i wynagradzania członka RN.
LTX 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,35 zł na akcję.
LVC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
NET 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 5,31 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Vectra S.A.
EMF 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu lub zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy ruchomych oraz praw majątkowych stanowiących przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część.
PLX 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
PRS 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
RMK 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 11,00 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez ZARMEN Sp. z o.o.
STX 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
DAI.DE 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
wykres EMC
EMC.US 
NYSE 
 przed sesją
GSK.UK 
LSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
PEP.US 
NYSE 
 przed sesją