05:31 | GMT: 03:31 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
AIN 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
BLR 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
CPD 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2011, w wysokości 0,10 zł na akcję.
DUO 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K.
EHG 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW.
FNE 
NC 
 
Zawieszenie obrotu akcjami spółki.
wykres KBJ
KBJ 
NC 
 
Debiut spółki na NC.
 
GPW 
 
Początek przyjmowania zapisów od inwestorów.
MMC 
NC 
 
NWZA ws. przyznania wynagrodzenia przewodniczącemu RN.
NET 
GPW 
 
NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, utworzenia kapitału rezerwowego, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zmiany statutu.
POS 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
POZ 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR oraz zmian w statucie.
TMS 
NC 
 
NWZA ws. zmiany Programu Motywacyjnego dla członków zarządu.
UCG 
GPW 
 
NWZA
ADBE.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
BBRY.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2011/2012.