02:04 | GMT: 00:04 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ART 
GPW 
 
Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
wykres BIK
BIK 
GPW 
 
Rozpoczęcie budowy księgi popytu.
DOM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
wykres ERG
ERG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
wykres FAM
FAM 
GPW 
 
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016, w wysokości 0,29 zł na akcję.
IDA 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu, zmiany uchwały nr 4 NWZ z 18 stycznia 2016 w sprawie zatwierdzenia Pierwszego Programu Emisji Bankowych Papierów Wartościowych.
wykres KCI
KCI 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
wykres KME
KME 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 1.200.000 akcji serii D, 2.234.938 akcji serii E oraz 215.000 akcji serii F.
NET 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 14.890 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
OEG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze 9 miesięcy 2016 roku.
OIL 
GPW 
 
Scalenie akcji w stosunku 16:1.
QRS 
GPW 
 
NWZA ws. umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
RVU 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę nieruchomości.
SKH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
STL 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 24.972.954 akcji serii A, 2.923.051 akcji serii B oraz 1.468.210 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
wykres 3M
MMM.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
AAPL.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2015/2016.
T.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
COF.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
CAT.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
DD.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
GM.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
LMT.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MRK.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ORA.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
PG.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
S.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
UTX.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.