12:01 | GMT: 10:01 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ENG 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks WIG50 wchodząc jednocześnie w skład indeksu WIG30.
ABC 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 7.598 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
APT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
BCM 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG250.
BIO 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG50.
CTC 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG250.
CPL 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG250.
CPG 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG250.
CTG 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG250.
DEV 
NC 
 
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
wykres DTP
DTP 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG250.
wykres EFH
EFH 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG250.
ENP 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG250.
HEL 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG250.
HUB 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG250.
HPS 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
IFC 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG250.
INW 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
KBD 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG250.
LVC 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG250.
MDG 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG250.
MLK 
GPW 
 
WZA
NET 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks WIG30 wchodząc jednocześnie w skład indeksu WIG50.
OPG 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG250.
wykres PCM
PCM 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG250.
PGP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
PCE 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks WIG50 wchodząc jednocześnie w skład indeksu WIG250.
POZ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz zmiany statutu.
PYL 
NC 
 
Początek przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii G.
RES 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG250.
RCA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
SON 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
SPH 
GPW 
 
ZWZA
SHG 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG250.
TLX 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG250.
UNI 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
WOJ 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
YWL 
GPW 
 
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji.