04:22 | GMT: 02:22 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
DANKS

Data
Spółka
Wydarzenie
DANKS
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
DANKS
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
DANKS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
DANKS
Publikacja raportu za 2019 rok.
DANKS
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
DANKS
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
DANKS
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
DANKS
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
DANKS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
DANKS
Publikacja raportu za 2018 rok.
DANKS
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
DANKS
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
DANKS
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
DANKS
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
DANKS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017 oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych.
DANKS
Publikacja raportu za 2017 rok.
DANKS
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
DANKS
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
DANKS
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
DANKS
Dzień pierwszego notowania na NC 5.271.228 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
DANKS
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
DANKS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
DANKS
Publikacja raportu za 2016 rok.
DANKS
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
DANKS
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
DANKS
Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
DANKS
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
DANKS
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
DANKS
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz zmiany statutu.
DANKS
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
DANKS
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
DANKS
NWZA ws. powołania członka RN oraz zmiany statutu.
DANKS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
DANKS
Publikacja raportu za 2015 rok.
DANKS
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
DANKS
Pierwszy dzień notowań na NC 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
DANKS
Ostatni dzień notowań na NC 2.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
DANKS
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
DANKS
Pierwszy dzień notowań na NC 2.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
DANKS
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
DANKS
Ostatni dzień notowań na NC 8.335.485 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D.
DANKS
Pierwszy dzień notowań na NC 8.335.485 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D.
DANKS
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
DANKS
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii D w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
DANKS
Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
DANKS
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
DANKS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.
DANKS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.
DANKS
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
DANKS
NWZA ws. wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia nabytych udziałów własnych, podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz zmiany statutu.
DANKS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014, podziału zysku z lat ubiegłych oraz udzielenia upoważnienia zarządowi do nabycia przez spółkę akcji własnych.
DANKS
Publikacja raportu za 2014 rok.
DANKS
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
DANKS
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
DANKS
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
DANKS
Wypłata dywidendy 0,19 zł na akcję.
DANKS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,19 zł na akcję.
DANKS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,19 zł na akcję.
DANKS
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
DANKS
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz zmian w składzie RN.
DANKS
Publikacja raportu za 2013 rok.
DANKS
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
DANKS
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
DANKS
Pierwszy dzień notowań na NC 3.758.428 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
DANKS
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
DANKS
Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
DANKS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
DANKS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
DANKS
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
DANKS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
DANKS
Publikacja raportu za 2012 rok.
DANKS
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
DANKS
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
DANKS
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C z prawem poboru i ich objęcia w trybie subskrypcji zamkniętej mającej charakter oferty publicznej.
DANKS
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C z prawem poboru oraz zmiany statutu.
DANKS
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
DANKS
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
DANKS
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
DANKS
Wypłata dywidendy 0,26 zł na akcję.
DANKS
Dzień ustalania prawa do dywidendy 0,26 zł na akcję.
DANKS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,26 zł na akcję.
DANKS
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
DANKS
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok oraz zmiany w składzie RN.
DANKS
Publikacja raportu za 2011 rok.
DANKS
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
DANKS
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
DANKS
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
DANKS
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.
DANKS
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
DANKS
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
DANKS
Publikacja raportu za 2010 rok.
DANKS
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek