07:48 | GMT: 05:48 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ADV 
GPW 
 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii I w transzy instytucjonalnej.
ALL 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 2.569.480 akcji serii B, 700.935 akcji serii C, 40.000 akcji serii D, 1.827.591 akcji serii E, 165.694 akcji serii F, 622.699 akcji serii G, 467.025 akcji serii H, 820.687 akcji serii I, 409.563 akcji serii J oraz 750.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K. Wykluczenie z obrotu na NC akcji serii B, C i D.
BPN 
NC 
 
NWZA ws. powołania nowych członków RN oraz zmiany statutu.
DNS 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.
FAV 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
FSG 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,80 zł na akcję.
IPT 
GPW 
 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych.
INM 
NC 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii G w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych.
MNS 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
wykres MNI
MNI 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w statucie, skrócenia kadencji zarządu, pociągnięcia do odpowiedzialności członków RN, uchylenia uchwały nr 8 ZWZ z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014 oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014.
PIW 
GPW 
 
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii F, wyrażenia zgody na zamianę rodzaju akcji imiennych serii A1 na akcje na okaziciela, zmiany uchwały nr 7 ZWZ z dnia 26.05.2015r. w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 i in.
PRT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,29 zł na akcję.
TME 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
TFO 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
VVD 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
ZEP 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.