15:30 | GMT: 14:30 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
EUR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
KGH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
MBK 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok oraz wyboru członka RN i zasad wynagradzania członków RN.
ADS 
GPW 
 
NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
ALL 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii D z pozbawieniem prawa poboru.
CPL 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2011 oraz zmian w składzie RN.
DNS 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok oraz zmiany w składzie RN.
EDN 
NC 
 
Debiut spółki na NC.
EUC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
wykres FMG
FMG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
GKS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
GRE 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
IZS 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
KOP 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
KSG 
GPW 
 
NWZA
MDS 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
MIR 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
NWN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 euro na akcję.
NWR 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 euro na akcję.
ODL 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
ORG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
PHO 
NC 
 
NWZA ws. transferu aktywów ze spółki do podmiotów powiązanych, zawarcia umów na podstawie których spółka podpisze umowy pożyczki z podmiotami powiązanymi oraz wyboru członka RN.
PLX 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN, podziału akcji, utworzenia lub użycia kapitału rezerwowego w celu przeprowadzenia skupu akcji oraz zmian w statucie.
POS 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii G.
wykres SSI
SSI 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowym kończący się 30 września 2011 roku oraz emisji obligacji.
STT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
wykres TVN
TVN 
GPW 
 
WZA ws. m.in. wypłaty dywidendy.
WLB 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
WIS 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii M.