21:58 | GMT: 19:58 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
MBK 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 10 zł na akcję.
01C 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN, zmian w statucie oraz upoważnienia do nabycia akcji własnych.
5AH 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ABC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ALS 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
AMB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2012/2013.
BFT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
BER 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
BPM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
BPM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
BTC 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
BTG 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
wykres CCS
CCS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
CFS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
CRS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
DNS 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C z prawem poboru i ich objęcia w trybie subskrypcji zamkniętej mającej charakter oferty publicznej.
DKR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2012 rok oraz wypłaty dywidendy.
wykres DTP
DTP 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
wykres EGB
EGB 
NC 
 
Publikacja jednostkowego raportu za 2012 rok.
EBX 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ENI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ESS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
EUC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
GWR 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
HMP 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
HTM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
IRL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,35 LTL na akcję.
INF 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
ITX 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
wykres IU
IUS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
IZS 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
JRH 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2013 oraz za cały 2012 rok.
KAN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
KFL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
KOP 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012.
KOR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
LPS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
LGZ 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
LUX 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
wykres MED
MED 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
MOE 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
NEU 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,20 zł na akcję.
NFP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
NTT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
OBL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
PIG 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
PGM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
PLM 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
PPR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
RPC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ROT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2012 rok oraz skupu akcji własnych.
SKN 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
SWG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
SEV 
NC 
 
Publikacja jednostkowego raportu za III kwartał roku obrotowego 2012/2013.
SFK 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
wykres SLR
SLR 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
SFI 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
SNT 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
SNG 
NC 
 
NWZA ws. m.in. emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmian w składzie RN.
TSG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
VAR 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
WRL 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
WRL 
NC 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki.
YWL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ZMT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku spółki za rok obrotowy 2012.