02:34 | GMT: 00:34 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
AAS 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
AIN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
ALG 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
ALI 
GPW 
 
Zakończenie budowania księgi popytu na akcje serii F.
AML 
GPW 
 
Początek budowania księgi popytu oraz przyjmowania zapisów na akcje serii A, B i C wśród inwestorów indywidualnych.
ARA 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
B2B 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
BBD 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
BBA 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
wykres BDF
BDF 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
BFT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r, zmiany uchwał nr 7/2010 WZA z dnia 24.11.2010r oraz nr 20/2012 WZA z dnia 31.05.2012.
wykres BOA
BOA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r oraz zmian w składzie RN.
BRS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2013 rok, zbycia zorganizowanych części przedsiębiorstwa, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii B z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
CAI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2013 rok, dalszego istnienia spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C uprawniających do objęcia akcji serii Ł z pozbawieniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii Ł z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
wykres CNT
CNT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
CPL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
BRO 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
CZT 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
DNS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz zmian w składzie RN.
DUO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013, pokrycia strat z lat ubiegłych kapitałem zapasowym, zmiany uchwały nr 30 WZA z 15.05.2012r, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji serii M, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
ESC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, nabycia akcji własnych celem ich umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego w celu pokrycia strat oraz zmian w składzie RN.
ECR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
EFX 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, udzielenia absolutorium członkom organów spółki oraz zmiany statutu.
EKS 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ERB 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ERC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ETX 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
FTE 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
GLC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
GRM 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
HRC 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
GWR 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
IPX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
IGN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
IPE 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
KMP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok oraz zmian w składzie RN.
KOR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013, przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz zmiany statutu.
LRQ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
LTG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MAR 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, rozliczenia zysku za rok 2013, dalszego istnienia spółki oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MBW 
GPW 
 
WZA
MIR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2013 oraz niepokrytej części straty za rok obrotowy 2012, zmiany uchwały nr 4 WZA z dnia 21.11.2013r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MOE 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, wykorzystania zysku netto za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
NMX 
NC 
 
NWZA ws. m.in. wyrażenia zgody na nabycie, dzierżawę, zbycie lub zamianę nieruchomości oraz zmiany statutu.
NGG 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ORN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
wykres PCZ
PCZ 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję na okaziciela i 0,15 zł na akcję imienną.
PMF 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PJP 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
PUN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, nabycia akcji własnych oraz zmian w składzie RN.
PYL 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
RFK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2013 rok, zmiany uchwały nr 3 WZA z dnia 12.02.2014r, wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na zbiorze rzeczy ruchomych i prawach przedsiębiorstwa oraz zmian składzie RN.
RNC 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
RSE 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
STP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz ustalenia wskaźnika tantiemy z zysku dla zarządu.
SUN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, podwyższenia kapitału zakładowego oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
SZR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
TOS 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
TOR 
GPW 
 
Początek przyjmowania zapisów na akcje serii A i B w transzy inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.
WIK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
WOD 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
ZEP 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
BBBY.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.