10:53 | GMT: 08:53 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
AAS 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
ABA 
GPW 
 
Dzień wykupu akcji spółki przez PREDICTO Sp. z o.o. oraz ESTATER Sp. z o.o. po cenie 1,67 zł za akcję.
ABE 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,70 zł na akcję.
DNS 
NC 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
ENT 
GPW 
 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych.
wykres FAM
FAM 
GPW 
 
NWZA ws. upoważnienia zarządu do podjęcia uchwały o ustanowieniu programu emisji obligacji zwykłych.
HMP 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 9.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
IFS 
NC 
 
Publikacja raportu za okres 01.07.2014 do 30.06.2015 (rok obrotowy 2014/2015).
KVT 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania deklaracji w procesie budowania księgi popytu.
MPH 
GPW 
 
Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu.