09:17 | GMT: 07:17 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
MBK 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 10 zł na akcję.
TPE 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
5AH 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
ADF 
NC 
 
Ostatni dzień notowań na NC 120.596 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
AED 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
AFC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
ALD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
BTC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
wykres CCS
CCS 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,13 zł na akcję.
CFS 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.
DNS 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
wykres DXD
DXD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
ECO 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
EFI 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
EGH 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
ENP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku, dywidendy oraz skupu akcji własnych.
EPI 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
EEI 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
FFO 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
FEE 
GPW 
 
Ostatni dzień notowań na GPW 2.200.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
GIW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
GJA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
GWR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
HRS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału i przeznaczenia zysku za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
IDT 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
INV 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
JPR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012.
wykres KCI
KCI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012.
KTY 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 12.750 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
LGT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
wykres MED
MED 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
MFD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
MGS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
NTS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
PLI 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
PIS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
PBB 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
REV 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
SOB 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
SFI 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
SSK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
SUW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2012/2013.
TAR 
GPW 
 
Początek przyjmowania zapisów na akcje oferowane w transzy inwestorów instytucjonalnych.
PUE 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy.