05:28 | GMT: 03:28 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres PGE
PGE 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,78 zł na akcję.
LWB 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w statucie.
BWO 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,69 euro na akcję.
DNS 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
DRP 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabywanie w celu umorzenia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
GLG 
NC 
 
Początek notowań spółki M10 (M10) pod nazwą GLGPHARMA (GLG), w związku ze zmianą firmy.
IBS 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
IPT 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
INL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,22 zł na akcję.
KZS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
MNS 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
MOD 
NC 
 
NWZA ws. zmian statutu.
NVT 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 4,00 zł na akcję.
PGS 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,15 euro na akcję.
SMA 
NC 
 
Początek notowań spółki WEEDO (WDO) pod nazwą SEAMASTER (SMA), w związku ze zmianą firmy.
SUL 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E, w drodze subskrypcji prywatnej, zmian w składzie RN, zmian w statucie i in.
VOT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015 w wysokości 0,32 zł na akcję.
AMD.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
C.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
GS.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
MAT.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
PM.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
UNA.NL 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
UNH.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
USB.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.