07:31 | GMT: 05:31 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
06N 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku 2011.
5AH 
NC 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia i podziału zysku / przeznaczenia i pokrycia straty za okres od 13 wrzesień 2010 roku do 31 grudzień 2011 roku.
AVE 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
AIT 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,74 zł na akcję.
 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej za pierwszy rok obrotowy.
AQU 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.
ATA 
NC 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2011.
ATS 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez DAMF Invest.
BST 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2011 roku.
BSA 
NC 
 
WZA
BMC 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
BTM 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2011 oraz dalszego istnienia spółki.
CER 
NC 
 
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru.
wykres CEZ
CEZ 
GPW 
 
WZA ws. m.in. rozdzielenia zysku za rok 2011.
DNS 
NC 
 
Dzień ustalania prawa do dywidendy 0,26 zł na akcję.
DAM 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za 2011 rok oraz dalszego istnienia spółki.
DOM 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
wykres DXD
DXD 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
wykres EKO
EKO 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
ELM 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału czystego zysku osiągniętego przez Elektromont S.A. w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.
FRO 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
FPO 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
GCN 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
HUB 
GPW 
 
WZA
wykres I3D
I3D 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.
IGT 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
IMP 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty oraz przeniesienia niepodzielonej straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego.
ICM 
NC 
 
WZA
INL 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2011.
JWC 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2011.
KGN 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
LBW 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2011.
wykres M4B
M4B 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011.
MGT 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
MCP 
GPW 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku z 2011 roku na pokrycie straty wykazywanej przez spółkę w latach ubiegłych.
wykres MNI
MNI 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku wynikającego z jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.
MDV 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
MSX 
GPW 
 
WZA ws. m.in. dalszego istnienia spółki, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, emisji warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii A, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
NOV 
NC 
 
Debiut spółki na NC.
OPN 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
NVA 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
PAR 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku oraz podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej.
PCE 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych, ustanowienia hipoteki łącznej umownej oraz zastawu rejestrowego na rzecz Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., zbycia całości udziałów „budchem” Sp. z o.o., zbycia całości udziałów „Koncept” Sp. z o.o., „Automatika” Sp. z o.o. i „Remech” Sp. z o.o. oraz objęcia w zamian za zbyte udziały, udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym „Polskie Konsorcjum Chemiczne” Sp. z o.o. oraz zmiany w składzie RN.
PJP 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok oraz nabycia akcji własnych.
PRV 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2011 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej akcji serii E.
RHD 
GPW 
 
WZA
RLP 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2011 rok i pokrycia straty z lat ubiegłych.
RSE 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
SNK 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2011.
SKT 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za 2011 rok.
SKL 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
SOL 
GPW 
 
WZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem netto wynikającym ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
SYM 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
TLV 
NC 
 
WZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za 2011 rok.
TMS 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
TOA 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
UBT 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
VOT 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,36 zł na akcję.
ZST 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.