06:22 | GMT: 04:22 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
APR 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
BSA 
NC 
 
Początek notowań spółki INVENTI (IVT) pod nazwą BRAS (BSA), w związku ze zmianą firmy.
CBD 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany statutu poprzez zmianę firmy spółki oraz przedmiotu działalności, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w trybie subskrypcji zamkniętej oraz poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
CIG 
GPW 
 
Dzień ostatniego notowania na GPW 1.100.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
DNS 
NC 
 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
FCL 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG i sWIG80.
GTF 
NC 
 
NWZA ws. odwołania i powołania członka RN.
HTN 
NC 
 
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru akcji serii D oraz zmiany statutu.