15:55 | GMT: 13:55 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
KGH 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4 zł na akcję.
ADV 
GPW 
 
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 297.550 akcji serii C, 495.970 akcji serii E, 250.000 akcji serii F, 200.000 akcji serii G, 500.000 akcji serii H, 500.000 akcji serii I, 297.500 akcji serii J.
ALL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014.
APE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
AQU 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku oraz wypłaty dywidendy za rok 2014, także powiększonej o środki z kapitału rezerwowego przeznaczone na wypłatę dywidend.
1AT 
GPW 
 
Zakończenie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
BEP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
BML 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
CPL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2014.
DNS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
EDI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz wypłaty premii dla członków RN za rok obrotowy 2014.
EBX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 r., podziału akcji (split) poprzez obniżenie ich wartości nominalnej bez zmiany całkowitej kapitału zakładowego oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.
EMP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku albo w sprawie pokrycia straty.
ENI 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,65 zł na akcję.
FTE 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
GJA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
HMP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
wykres KBJ
KBJ 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
wykres KME
KME 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
KST 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2014 roku oraz pokrycia dodatkowej straty netto za 2012 rok wynikającej z korekty deklaracji podatkowej.
MGF 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
wykres MED
MED 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
wykres MOL
MOL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 485,49 HUF na akcję.
PCR 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 8.338.385 akcji zwykłych na okaziciela serii B i 1.588.264 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PLI 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
PCE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz zmiany wysokości pierwszorzędnej hipoteki ustanowionej na rzecz BNP Paribas Bank Polska S.A.
TMP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
TER 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2014 roku oraz ustalenia wysokości dywidendy, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
VGO 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,61 zł na akcję.
WRL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
WPL 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.339.744 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
COST.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.