02:55 | GMT: 00:55 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres CCC
CCC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012 i wypłaty dywidendy.
PGN 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia ze spółką PGNiG Energia S.A., wyrażenia zgody na zbycie akcji Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. i objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym PGNiG TERMIKA S.A., użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na wypłatę jednorazowych świadczeń osłonowych dla byłych pracowników spółek Geofizyka Kraków S.A. oraz PNiG Jasło S.A.
5AH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia i podziału zysku za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
ABM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok oraz dalszego istnienia spółki.
AVE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
ALD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
AAT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok, założeń Programu Motywacyjnego III, emisji warrantów subskrypcyjnych.
ATN 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
ASS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku/pokryciu starty poniesionej w 2012 roku.
ASR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz przejęcia NEXT Plus Sp. z o.o.
ATG 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
BBD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2012.
BRG 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,21 zł na akcję.
BPN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
BLR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
BLO 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
BMI 
GPW 
 
ZWZA
wykres BPX
BPX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
CSR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.
CLD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
CMR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2012 - 31.12.2012 oraz uchwalenia programu opcji menadżerskich dla członków zarządu w latach 2013 - 2016.
CPL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2012.
DIN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
DNS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
DAT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
DOM 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 3,68 zł na akcję.
ECR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
EFE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru.
EKA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przekazania zysku za rok obrotowy 2012 na kapitał zapasowy.
EMP 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,93 zł na akcję.
EAP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za 2012 r.
EAH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oraz zmiany uchwały numer 14/2012 ZWZ z 22 czerwca 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii E z wyłączeniem prawa poboru.
EUI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym w 2012, scalenia akcji oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru.
ETX 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
EXL 
GPW 
 
ZWZA
FMF 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
FTN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
wykres FON
FON 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2012 tj. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.
FNE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2012 tj. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.
FEG 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,67 euro na akcję.
GAL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
GOB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok.
GRL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
GRC 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
HUB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
HYP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wynikającej z jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
wykres I3D
I3D 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012, pokrycia straty netto z lat ubiegłych, przyjęcia Programu Motywacyjnego.
wykres IAI
IAI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
wykres IDH
IDH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz dalszego istnienia spółki.
IFC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012 tj. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.
ICA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
JAN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
K2I 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.
LRK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wynikającego z jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
LPS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012 oraz zwiększenia wartości nominalnej akcji - połączenia akcji.
LGT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
LGZ 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
LBD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
wykres MED
MED 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty w kwocie 11.883,26 zł za rok 2012.
MDN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
MEG 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,80 zł na akcję.
MNC 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
MSO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
MOM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok.
NGS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
NDA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2012 rok.
OPM 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
PRN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
PMG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
wykres PGO
PGO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
PQA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2012 roku.
POZ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
PRI 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,09 zł na akcję.
PMF 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
PTH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 oraz ustaleniu dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
PRD 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
PRT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
QMK 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,75 zł na akcję.
RBW 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
RDG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok.
RSE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
RBC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
SEA 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
wykres SLR
SLR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
SOL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem netto wynikającym ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
SHG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
TOS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012.
TDX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz nabycia akcji własnych.
TER 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2012 roku oraz ustalenia wysokości dywidendy, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
TME 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
UBT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. w sprawie podziału zysku za 2012 r. oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji spółki, to jest serii A, B, C do obrotu na rynku regulowanym.
URL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2012.
VAR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
VIV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
WLB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2012.
ZEP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
ZRE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2012.
BBBY.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.