20:09 | GMT: 18:09 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
4FM 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,60 zł na akcję.
AGO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 oraz wypłaty dywidendy.
ATC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
wykres CTE
CTE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
DNS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017 oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych.
EEX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
ETX 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,52 zł na akcję.
FPO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017r.
IFI 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I kwartał 2018 w wysokości 0,02 zł na akcję.
IPO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
LXT 
NC 
 
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji spółki.
MDI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017.
wykres MFO
MFO 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,63 zł na akcję.
MIR 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 900.000 akcji serii T oraz 1.075.554 akcje serii T1.
NEU 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 6,40 zł na akcję.
NVA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017.
PBX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
PHR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.
RBW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
RNC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki. NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru oraz zmiany statutu.
RPC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok.
SKN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku/straty za rok obrotowy 2017.
TLG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
WXF 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 euro na akcję.
WWL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy.
WLT 
GPW 
 
Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,10 zł na akcję.