01:46 | GMT: 23:46 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
EUR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
ACG 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG oraz WIG-Poland.
AGL 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ALF 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ALU 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
AQA 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ATN 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ATE 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E.
ATE 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
B2B 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
BLT 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
BAL 
GPW 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
BML 
GPW 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
BLU 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
wykres BOA
BOA 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
wykres BPC
BPC 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
BDG 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
CAI 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
CCE 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
CCT 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
CLM 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
wykres CSY
CSY 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
CTG 
GPW 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
CWP 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
DNS 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
DAM 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
DEV 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
DES 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
DLK 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
DMZ 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
DRU 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ESC 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ECL 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
EFE 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
wykres ELQ
ELQ 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
EMM 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
EMR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2011 roku.
EAP 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ERN 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
EAH 
GPW 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ECK 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
FMF 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,62 zł na akcję.
FRO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
FIG 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
FLD 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
FOR 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
FUT 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
GAL 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
GCI 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
GKS 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
GRT 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
GWR 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
HPS 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
IBS 
GPW 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
wykres IDH
IDH 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
IND 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,33 zł na akcję.
IFS 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku (IV kwartał roku obrotowego 2010/2011).
IGN 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
INF 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
IPC 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
INW 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
IOD 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
IQM 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ISG 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ITM 
GPW 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
JAG 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany uchwały 4/05/2011 NWZA z 5 maja 2011, rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.
KCS 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
KLN 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
KKM 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
KMS 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
KOM 
GPW 
 
Publikacja raportu jednostkowego oraz skonsolidowanego za I kwartał roku obrachunkowego 2011.
LPS 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
LET 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
LTG 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
LUX 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
wykres M4B
M4B 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
MXP 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
MDP 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
MCP 
GPW 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
MER 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
MNX 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
MCE 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
wykres MOL
MOL 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
MTR 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
NIN 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
NMX 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
NGG 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
NGS 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
NTS 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ORI 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ORN 
GPW 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
wykres PFH
PFH 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
PLG 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
PIT 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
PLF 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
PLF 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
PCE 
GPW 
 
Zakończenie (do godz. 16:00) zapisów na sprzedaż akcji po 11,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA.
POS 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
PBB 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
PFR 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
PXY 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
PCA 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
PUN 
GPW 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
QRK 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
RCU 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
REM 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ROV 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
wykres RSY
RSY 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
RCW 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
wykres S4E
S4E 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
SCM 
NC 
 
Debiut spółki na NC.
SMS 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
SOB 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
SP1 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
wykres SPC
SPC 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
wykres SSI
SSI 
NC 
 
Publikacja raportu za VI kwartał roku obrotowego 2010/2011.
STT 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
SYM 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
SNG 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
TOS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2011 roku.
TXN 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
TIG 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w składzie rady nadzorczej i statucie.
TMP 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
TLO 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ECA 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
wykres VCP
VCP 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
VTI 
GPW 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
VRB 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
VIV 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
WAP 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
WHH 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
WRE 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2011 roku.
WDK 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
wykres ZOC
ZOC 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
DELL.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2011/2012.
HD.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
WMT.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2011/2012.