15:31 | GMT: 13:31 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
11B 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku oraz podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru.
AGO 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz wypłaty dywidendy.
ATS 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011 tj. za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji obligacji.
BHX 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
CCT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
wykres CNT
CNT 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011, umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego.
DNS 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,26 zł na akcję.
DEP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
DTR 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
wykres DTP
DTP 
GPW 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
EDN 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
EFK 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku.
EEX 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
EAH 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru.
FOR 
NC 
 
WZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2011 oraz dalszego istnienia spółki.
FPO 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B.
FTE 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz wypłaty dywidendy.
GNT 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
GCI 
NC 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011.
HRS 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału i przeznaczenia zysku za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 oraz scalenia akcji.
wykres KBJ
KBJ 
NC 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2011.
wykres MCI
MCI 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami spółki.
MDP 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
MLK 
GPW 
 
WZA
MRB 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2011 i wypłaty dywidendy.
wykres MOJ
MOJ 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
wykres MOL
MOL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 454,54 HUF na akcję.
wykres MTC
MTC 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
NAN 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku.
PLG 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2011 roku.
RNC 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
SSO 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
SNT 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
SZR 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011.
TMS 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
TVL 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za 2011 rok.
ULM 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
VAR 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
WOJ 
GPW 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia wypracowanego zysku za rok 2011.
ZST 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela IV emisji.
wykres ZWG
ZWG 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.