04:04 | GMT: 02:04 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres LPP
LPP 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 32,00 zł na akcję.
wykres PGE
PGE 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,78 zł na akcję.
ADV 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania deklaracji w procesie budowania księgi popytu na akcje serii I.
ALL 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
DNS 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.
GKP 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję.
IPT 
GPW 
 
Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
MNS 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
PRT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,29 zł na akcję.
RNC 
GPW 
 
NWZA ws. zmian statutu i zmian w składzie RN.
SKH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku, przeznaczenia zysku dotyczącego lat ubiegłych, powstałego w wyniku korekty błędu zaistniałego w związku z wyceną programu motywacyjnego na fundusz rezerwowy.
TME 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
TFO 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
VVD 
GPW 
 
Ostatni dzień notowań na NC 2.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
WOJ 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
BBBY.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
NKE.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.