10:14 | GMT: 08:14 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ACS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku i wypłaty dywidendy za 2015 rok.
BLR 
NC 
 
NWZA ws. pokrycia strat z lat ubiegłych obejmujących rok 2014 i lata wcześniejsze.
CTG 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki na rzecz SESCOM S.A. oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
DNS 
NC 
 
Ostatni dzień notowań na NC 2.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
DTR 
GPW 
 
NWZA ws. wyboru członków RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami, powołania członków RN (wybór uzupełniający) na podstawie art. 385 § 6 KSH oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
FOT 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany przeznaczenia akcji własnych nabytych w ramach programu skupu akcji własnych oraz wyrażenia zgody na zbycie akcji własnych.
HMI 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
HYP 
GPW 
 
NWZA ws. powołania członka RN oraz wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szepietowie przy ul. Sienkiewicza, Jana Pawła II i Strażackiej, w powiecie wysokomazowieckim, w województwie podlaskim.
MAR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
MCL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku 2015, przeniesienia środków z kapitału rezerwowego, pozostałego po zrealizowaniu zakupu akcji własnych na kapitał zapasowy, wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, określenia warunków nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych, przeznaczenia skupionych akcji własnych.
SUL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
WOD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.