15:48 | GMT: 13:48 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PKP 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
wykres PZU
PZU 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 30,00 zł na akcję.
ALL 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
ALD 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na GPW 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
BCM 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję.
DNS 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
HMP 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
HUB 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, pozbawienia prawa poboru, przyjęcia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, zmiany siedziby, zmiany statutu i in.
IPT 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych.
KPC 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
wykres MNI
MNI 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
PJP 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
wykres TVN
TVN 
GPW 
 
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji serii F z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
UNT 
NC 
 
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, zmian statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, sporządzania sprawozdań finansowych według zasad określonych przez MSR oraz MSSF i in.