06:31 | GMT: 04:31 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
DNS 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 2.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
DTR 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii C w transzy małych inwestorów.
ECD 
GPW 
 
Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
ECH 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,43 zł na akcję.
wykres KGL
KGL 
GPW 
 
Ostatni dzień notowań na GPW 1.750.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
SEV 
NC 
 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych na akcje serii E.
YHOO.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
wykres BP
BP.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
DOW.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
XOM.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
MC.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
PFE.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
UPS.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.