18:53 | GMT: 16:53 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
CDR 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
ACG 
GPW 
 
NWZA ws. przeznaczenia zysków z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy.
ARX 
NC 
 
Początek przyjmowania zapisów na akcje serii H w transzy dużych inwestorów i w transzy otwartej.
CLN 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
DNS 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
HFT 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
KOF 
GPW 
 
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok 2016, w wysokości 7 CZK na akcję.
LSH 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, zmiany statutu, zmiany uchwały nr 7 NWZ z 29.02.2016 r., wyrażenia zgody na zawarcie umowy handlowej, odwołania i powołania członka RN, sfinansowania kosztów ubezpieczenia oc członków zarządu oraz członków RN, wyboru biegłego rewidenta oraz dalszego istnienia spółki.
MGS 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie osobowym RN, podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
OPF 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E.
OPF 
GPW 
 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych na akcje serii E.
wykres PHN
PHN 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 63.283 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
SHD 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.