Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 15 lipca 2024

BIGCHEESE BCS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,45 zł na akcję.
BIOCELTIX BCX GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 795.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
EUROSNACK ECK NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
IZOLACJA IZO GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
REDDEV RDS NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, podwyższenia podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych w trybie subskrypcji zamkniętej, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych dla prezesa zarządu oraz zmian w statucie.
SFD SFD NC Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
TOWERINV TOW GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D i E, w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
VIDIS VDS NC Publikacja skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2022/2023.
Goldman Sachs GS.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.

wtorek 16 lipca 2024

KGHM KGH GPW Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
ASSECOBS ABS GPW Wypłata dywidendy 2,60 zł na akcję.
BLACKROSE BRP NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023.
EUROTAX ETX NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2023 wraz z ustaleniem dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
HIPOWERSA HPE NC Publikacja raportu za 2023 rok.
MOVGAMVR MVR NC Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
PTWP PTW NC Wypłata dywidendy 4,69 zł na akcję.
VARSAV VAR NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2023.
Bank of America BAC.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
Morgan Stanley MS.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
UnitedHealth Group UNH.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.

środa 17 lipca 2024

ALIOR ALR GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
NOVINA NOV NC Dzień pierwszego notowania na NC 10.896.459 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
PARTNER PRN NC Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
PASSUS PAS GPW Wypłata dywidendy 2,92 zł na akcję.
PROMISE PRO NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,26 zł na akcję.
REMAK RMK GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
Alcoa AA.US NYSE Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
Johnson & Johnson JNJ.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
U.S. Bancorp USB.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.

czwartek 18 lipca 2024

ATCCARGO ATA NC Wypłata dywidendy 0,85 zł na akcję.
DMGROUP DMG GPW Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,03 zł na akcję.
IZOSTAL IZS GPW Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
KGL KGL GPW Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
KRKA KRK GPW Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku.
LICHTHUND LHD NC Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 450.000 akcji serii A, 36.000 akcji serii B, 27.000 akcji serii C, 70.000 akcji serii D.
PROMISE PRO NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,26 zł na akcję.
REMAK RMK GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
Netflix NFLX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
Nokia NOKA.FI Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.

piątek 19 lipca 2024

GRUPAAZOTY ATT GPW NWZA ws. wniosku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń uzgodnionych w związku z Umową Stabilizującą ze Stronami Finansującymi.
BIOMASS BEP NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2023.
BOGDANKA LWB GPW Wypłata dywidendy 2,50 zł na akcję.
CCC CCC GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.878.535 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
GAMEOPS GOP GPW Wypłata dywidendy 0,21 zł na akcję.
GRUPAMZ GMZ NC Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
LENA LEN GPW Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
POLICE PCE GPW NWZA ws. wniosku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń uzgodnionych w związku z Umową Stabilizującą ze Stronami Finansującymi.
PULAWY ZAP GPW NWZA ws. wniosku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń uzgodnionych w związku z Umową Stabilizującą ze Stronami Finansującymi.
WIRTUALNA WPL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
American Express AXP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
Halliburton HAL.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
Travelers TRV.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.

niedziela 21 lipca 2024

BOWIM BOW GPW Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.