Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 27 lipca 2020

BSCDRUK BSC GPW Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
CDRL CDL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
CIGAMES CIG GPW ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem osiągniętym w 2019 roku.
DREWEX DRE GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki.
EASYCALL ECL NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
ECNOLOGY ECN NC Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
GENERGY GNR NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
GPW GPW GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,40 zł na akcję.
HOLLYWOOD HLD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
IBCPOLSKA IBC NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2019.
IDEABANK IDA GPW NWZA ws. powołania niezależnych członków RN.
LESS LES GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
MOSTALZAB MSZ GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,73 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Krzysztofa Jędrzejewskiego i KMW Investment.
ONE2TRIBE O2T NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru) oraz zmiany statutu.
PEKABEX PBX GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 zł na akcję.
REGNON REG GPW NWZA ws. powołania członka RN, zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji spółki, podziału akcji, zmiany statutu oraz upoważnienia likwidatora.
TBULL TBL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
TERMOREX TRR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
UNFOLD UNF GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
LVMH Moet-Hennessy MC.FR Euronext Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
SAP SAP.DE Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.