Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 28 lipca 2020

CDPROJEKT CDR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
ORLEN PKN GPW Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
ABAK ABK NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
ADIUVO ADV GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
AQUATECH AQT NC Publikacja raportu za 2019 rok oraz za II kwartał 2020 roku.
EFEKT EFK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
EKOPOL EGH NC Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję zwykłą i 0,15 zł na akcję uprzywilejowaną.
ELEKTROTI ELT GPW NWZA ws. powołania przewodniczącego RN.
GPW GPW GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,40 zł na akcję.
GRUPAMZ GMZ NC Dzień pierwszego notowania na NC 240.384 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
JHMDEV JHM GPW Wycofanie akcji z obrotu na GPW.
MALKOWSKI MMA NC NWZA ws. zmiany statutu.
MOSTALPLC MSP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku z 2019 r.
ODLEWNIE ODL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
PEKABEX PBX GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję.
RAFAKO RFK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
SONEL SON GPW Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
XPLUS XPL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
ZAMET ZMT GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
3M MMM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
Advanced Micro Devices AMD.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
Altria Group MO.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
Amgen AMGN.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
Carrefour CA.FR Euronext Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
eBay EBAY.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
McDonald's MCD.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
Pfizer PFE.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
Starbucks SBUX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
Visa V.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
Xerox XRX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.