BUWOG

Data Spółka Wydarzenie
9 maja 2019 BUWOG Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku z przekształceniem spółki Buwog AG w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Buwog Group GmbH.
9 października 2018 BUWOG Wypłata dywidendy 0,69 euro na akcję.
8 października 2018 BUWOG Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,69 euro na akcję.
6 lipca 2018 BUWOG Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
23 października 2017 BUWOG Wypłata dywidendy 0,69 euro na akcję.
20 października 2017 BUWOG Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,69 euro na akcję.
17 października 2017 BUWOG ZWZA
7 czerwca 2017 BUWOG Wprowadzenie do obrotu na GPW 12.471.685 akcji zwykłych na okaziciela.
13 stycznia 2017 BUWOG Wprowadzenie do obrotu na GPW 160.000 akcji zwykłych na okaziciela.
19 października 2016 BUWOG Wyplata dywidendy 0,69 euro na akcję.
18 października 2016 BUWOG Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,69 euro na akcję.
14 października 2016 BUWOG ZWZA
22 października 2015 BUWOG Wyplata dywidendy 0,69 euro na akcję.
15 października 2015 BUWOG Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,69 euro na akcję.
13 października 2015 BUWOG ZWZA
8 czerwca 2015 BUWOG NWZA
23 października 2014 BUWOG Wypłata dywidendy 0,69 euro na akcję.
16 października 2014 BUWOG Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,69 euro na akcję.
15 października 2014 BUWOG Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,69 euro na akcję.
14 października 2014 BUWOG WZA
15 maja 2014 BUWOG NWZA
29 kwietnia 2014 BUWOG Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 99.613.479 akcji zwykłych na okaziciela.