INFOSYS

Data Spółka Wydarzenie
20 listopada 2018 INFOSYS Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
14 listopada 2018 INFOSYS Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku (I kwartał roku obrotowego 2018/2019).
14 sierpnia 2018 INFOSYS Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku (IV kwartał roku obrotowego 2017/2018).
15 maja 2018 INFOSYS Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku (III kwartał roku obrotowego 2017/2018).
14 lutego 2018 INFOSYS Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku (II kwartał roku obrotowego 2017/2018).
28 grudnia 2017 INFOSYS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
30 listopada 2017 INFOSYS Publikacja raportu za okres 01.07.2016 do 30.06.2017 (rok obrotowy 2016/2017).
14 listopada 2017 INFOSYS Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku (I kwartał roku obrotowego 2017/2018).
7 września 2017 INFOSYS NWZA ws. zmiany statutu.
14 sierpnia 2017 INFOSYS Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku (IV kwartał roku obrotowego 2016/2017).
15 maja 2017 INFOSYS Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku (III kwartał roku obrotowego 2016/2017).
14 lutego 2017 INFOSYS Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku (II kwartał roku obrotowego 2016/2017).
23 grudnia 2016 INFOSYS ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
27 listopada 2016 INFOSYS Publikacja raportu za okres 01.07.2015 do 30.06.2016 (rok obrotowy 2015/2016).
14 listopada 2016 INFOSYS Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku (I kwartał roku obrotowego 2016/2017).
15 sierpnia 2016 INFOSYS Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku (IV kwartał roku obrotowego 2015/2016).
16 maja 2016 INFOSYS Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku (III kwartał roku obrotowego 2015/2016).
15 lutego 2016 INFOSYS Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku (II kwartał roku obrotowego 2015/2016).
29 grudnia 2015 INFOSYS ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
3 grudnia 2015 INFOSYS Publikacja raportu za okres 01.07.2014 do 30.06.2015 (rok obrotowy 2014/2015).
16 listopada 2015 INFOSYS Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku (I kwartał roku obrotowego 2015/2016).
14 sierpnia 2015 INFOSYS Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku (IV kwartał roku obrotowego 2014/2015).
15 maja 2015 INFOSYS Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku (III kwartał roku obrotowego 2014/2015).
16 lutego 2015 INFOSYS Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku (II kwartał roku obrotowego 2014/2015).
15 grudnia 2014 INFOSYS ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za okres od dnia 01.07.2013r do dnia 30.06.2014r oraz podziału zysku.
14 listopada 2014 INFOSYS Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku (I kwartał roku obrotowego 2014/2015).
28 października 2014 INFOSYS Publikacja raportu za okres 01.07.2013 do 30.06.2014 (rok obrotowy 2013/2014).
14 sierpnia 2014 INFOSYS Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku (IV kwartał roku obrotowego 2013/2014).
15 maja 2014 INFOSYS Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku (III kwartał roku obrotowego 2013/2014).
14 lutego 2014 INFOSYS Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku (II kwartał roku obrotowego 2013/2014).
19 grudnia 2013 INFOSYS ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za okres od dnia 01.07.2012r do dnia 30.06.2013r oraz podziału zysku.
14 listopada 2013 INFOSYS Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku (I kwartał roku obrotowego 2013/2014).
6 listopada 2013 INFOSYS Publikacja raportu za okres 01.07.2012 do 30.06.2013 (rok obrotowy 2012/2013).
14 sierpnia 2013 INFOSYS Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku (IV kwartał roku obrotowego 2012/2013)
15 maja 2013 INFOSYS Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku (III kwartał roku obrotowego 2012/2013).
6 maja 2013 INFOSYS NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – lokalu w Krakowie przy ul. Miłkowskiego 3 z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla spółki.
14 lutego 2013 INFOSYS Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku (II kwartał roku obrotowego 2012/2013).
21 grudnia 2012 INFOSYS WZA ws. m.in. podziału zysku.
14 listopada 2012 INFOSYS Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku (I kwartał roku obrotowego 2012/2013).
9 listopada 2012 INFOSYS Publikacja raportu za okres 01.07.2011 do 30.06.2012 (rok obrotowy 2011/2012).
6 sierpnia 2012 INFOSYS Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku (IV kwartał roku obrotowego 2011/2012).
15 maja 2012 INFOSYS Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku (III kwartał roku obrotowego 2011/2012).
14 lutego 2012 INFOSYS Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku (II kwartał roku obrotowego 2011/2012).
19 grudnia 2011 INFOSYS WZA
3 grudnia 2011 INFOSYS Publikacja raportu za rok obrotowy 2010/2011.
2 grudnia 2011 INFOSYS Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
14 listopada 2011 INFOSYS Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku (I kwartał roku obrotowego 2011/2012).
16 sierpnia 2011 INFOSYS Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku (IV kwartał roku obrotowego 2010/2011).
9 sierpnia 2011 INFOSYS NWZA ws. m.in. uchylenia uchwały ZZA z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem prawa poboru.
16 maja 2011 INFOSYS Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku (III kwartał roku obrotowego 2010/2011).
3 lutego 2011 INFOSYS Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku (II kwartał roku obrotowego 2010/2011).
13 grudnia 2010 INFOSYS WZA
6 października 2010 INFOSYS Publikacja raportu za rok obrotowy 2009/2010.