MMAKERS

Data Spółka Wydarzenie
29 października 2018 MMAKERS Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
30 lipca 2018 MMAKERS Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
4 lipca 2018 MMAKERS NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji, wycofania ich z obrotu na NC oraz zmiany statutu.
7 maja 2018 MMAKERS Dzień wykupu akcji spółki przez Alior Bank Spółka Akcyjna po cenie 3,79 zł za akcję.
30 kwietnia 2018 MMAKERS Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
27 kwietnia 2018 MMAKERS Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
25 kwietnia 2018 MMAKERS ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017.
6 marca 2018 MMAKERS Publikacja raportu za 2017 rok.
6 lutego 2018 MMAKERS NWZA ws. przyjęcia zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN i zarządu, upoważnienia RN do dookreślenia kwoty wynagrodzenia stałego dla poszczególnych członków zarządu oraz opracowania wzoru kontraktu menadżerskiego, jak również indywidualnych propozycji rozwiązania dotychczasowych umów o pracę członków zarządu, powołania członka RN.
30 października 2017 MMAKERS Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
17 października 2017 MMAKERS NWZA ws. zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
31 lipca 2017 MMAKERS Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
28 kwietnia 2017 MMAKERS Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
25 kwietnia 2017 MMAKERS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
20 lutego 2017 MMAKERS Publikacja raportu za 2016 rok.
5 stycznia 2017 MMAKERS Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 650.000 akcji serii A, 950.000 akcji serii A1, 1.125.000 akcji serii B, 150.000 akcji serii C, 645.840 akcji serii D, 3.550.000 akcji serii F, 800.000 akcji serii G.