Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 8 września 2011

LPP LPP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 77,86 zł na akcję.
BAKALLAND BAK GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na nabywanie przez BAKALLAND S.A. akcji własnych i określenie zasad nabywania akcji własnych.
FONECO FNE NC NWZA ws. scalenia akcji oraz zmiany statutu.
MARKA MRK NC Debiut spółki na NC.
TOYA TOA GPW Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.