22:58 | GMT: 20:58 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
GWARANT

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
GWARANT
Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC.
GWARANT
Publikacja raportu za 2019 rok.
GWARANT
NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na NC.
GWARANT
Dzień wykupu akcji spółki przez Impel S.A. po cenie 2,02 zł za akcję.
GWARANT
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
GWARANT
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
GWARANT
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
GWARANT
Wypłata dywidendy 0,17 zł na akcję.
GWARANT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,17 zł na akcję.
GWARANT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,17 zł na akcję.
GWARANT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
GWARANT
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
GWARANT
Publikacja raportu za 2018 rok.
GWARANT
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
GWARANT
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
GWARANT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
GWARANT
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
GWARANT
Publikacja raportu za 2017 rok.
GWARANT
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
GWARANT
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
GWARANT
Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
GWARANT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
GWARANT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
GWARANT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
GWARANT
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
GWARANT
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
GWARANT
Publikacja jednostkowego raportu za 2016 rok.
GWARANT
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
GWARANT
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
GWARANT
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
GWARANT
Wypłata dywidendy 0,57 zł na akcję.
GWARANT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,57 zł na akcję.
GWARANT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,57 zł na akcję.
GWARANT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
GWARANT
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
GWARANT
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
GWARANT
Publikacja jednostkowego raportu za 2015 rok.
GWARANT
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
GWARANT
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
GWARANT
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
GWARANT
Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
GWARANT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
GWARANT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
GWARANT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014 oraz przedmiotu działalności spółki.
GWARANT
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
GWARANT
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
GWARANT
Publikacja jednostkowego raportu za 2014 rok.
GWARANT
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
GWARANT
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
GWARANT
Wypłata dywidendy 0,39 zł na akcję.
GWARANT
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
GWARANT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,39 zł na akcję.
GWARANT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,39 zł na akcję.
GWARANT
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
GWARANT
Publikacja raportu za 2013 rok.
GWARANT
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
GWARANT
NWZA ws. wynagrodzenia oraz zmian w składzie członków RN.
GWARANT
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
GWARANT
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
GWARANT
Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
GWARANT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
GWARANT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
GWARANT
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
GWARANT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
GWARANT
Publikacja raportu za 2012 rok.
GWARANT
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
GWARANT
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
GWARANT
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
GWARANT
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
GWARANT
NWZA ws. zmian w składzie RN.
GWARANT
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
GWARANT
Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
GWARANT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
GWARANT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
GWARANT
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
GWARANT
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
GWARANT
Publikacja raportu za 2011 rok.
GWARANT
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
GWARANT
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
GWARANT
Wypłata dywidendy 0,36 zł na akcję.
GWARANT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,36 zł na akcję.
GWARANT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,36 zł na akcję.
GWARANT
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
GWARANT
NWZA ws. sprawie zmiany uchwały o podziale zysku za rok 2010 w zakresie przesunięcia terminu wypłaty dywidendy.
GWARANT
WZA
GWARANT
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
GWARANT
Publikacja raportu za 2010 rok.
GWARANT
NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.
GWARANT
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek