03:06 | GMT: 01:06 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres GTC
GTC 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,27 zł na akcję.
AAS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
ACT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
APT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
ART 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
BLU 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
CLD 
NC 
 
NWZA ws. zmiany składu RN.
EUC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,33 zł na akcję.
FSG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2016 rok.
FEG 
GPW 
 
ZWZA
GPR 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
GWR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
IMP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
IPT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
INP 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
CAR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
LEN 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
LTG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015 i 2016.
LKD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2016 oraz części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz wyznaczenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
LSH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru.
MXC 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych.
MDP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
MNX 
NC 
 
Scalenie akcji w stosunku 12:1.
PEL 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80 i WIG.
PCE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych powstałych w wyniku korekty błędu.
PLA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
PRF 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2016 r. oraz udzielenia upoważnienia zarządowi do nabywania akcji własnych spółki.
ZAP 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 8,58 zł na akcję.
RMK 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
SEK 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,31 zł na akcję.
TRI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016 rok.
VDS 
NC 
 
NWZA ws. umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji, zmiany statutu oraz rozwiązania kapitału rezerwowego przeznaczonego na realizację zakupu akcji własnych.
WLT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.