20:22 | GMT: 18:22 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
AIN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
APT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
APN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,26 zł na akcję.
ARR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy i pokrycia straty z lat ubiegłych.
ATA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2012.
ASP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
BBA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok.
BTX 
NC 
 
Ostatni dzień notowań na NC 2.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
BMX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2012.
BIO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz straty z lat ubiegłych.
BRS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012, zwiększenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych oraz zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
BSA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012 oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii M z zachowaniem prawa poboru.
wykres CFI
CFI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji serii I, J oraz K, podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii I, J oraz K.
COD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012 oraz pokrycia straty spółki przejętej Iweii S.A osiągniętej w roku obrotowym 2012.
CLO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
DEV 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
DGL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz połączenia ze spółką Medousa Sp. z o.o.
ESC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012 oraz dalszego istnienia spółki.
FIG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
FOT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok.
GWR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
IBS 
GPW 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC. Wykreślenie z indeksu NCIndex.
IDM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012, uchylenia uchwały nr 3 z 18 września 2012 NWZA w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L i emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru.
IFR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
IVC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 r.
KFL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012, przeznaczenia części kapitału rezerwowego utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, upoważnienia do nabywania akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.
LTX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji lub na sesjach GPW, rozwiązania kapitału rezerwowego, utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru.
MAG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok, wyrażenia zgody na podniesienie wartości Programu Emisji Obligacji oraz zmiany zasad przeprowadzenia Programu Opcji Menedżerskich.
MDI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2012 rok.
MLD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
NGG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
ORB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
OTS 
GPW 
 
Początek przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych oraz budowania księgi popytu.
wykres PCZ
PCZ 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
PLF 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz dalszego istnienia spółki.
PRD 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
PRM 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,78 zł na akcję.
QRK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2012 r.
REM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
SKN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału/przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
wykres SPC
SPC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
TSG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012.