09:49 | GMT: 07:49 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
4MB 
NC 
 
NWZA ws. przyjęcia zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz członków RN i zmian w statucie.
ASP 
NC 
 
NWZA ws. połączenia Fince Holding Spółka Akcyjna z Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
EFK 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii EE.
EMC 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii K, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmian w statucie.
GWR 
NC 
 
Dzień wykupu akcji spółki przez Impel S.A. po cenie 2,02 zł za akcję.
MRA 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
TOA 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany uchwały nr 21 ZWZ z dnia 26 czerwca 2019 roku.
WIK 
GPW 
 
NWZA ws. powierzenia zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej ze skutkiem od dnia decyzji RN w tym zakresie oraz zmiany statutu.