12:10 | GMT: 10:10 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
AED 
NC 
 
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
APT 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.
ATD 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
CHS 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
DCR 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
ELB 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4 zł na akcję.
EAP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
EEI 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
EUI 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
GWR 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
INL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,31 zł na akcję.
IPE 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,52 zł na akcję.
KOP 
NC 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2011/2012 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
MCE 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
MDV 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
PFM 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu w zakresie zmiany firmy oraz przedmiotu działalności spółki, zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji prywatnej.
PRI 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,84 zł na akcję.
SFI 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
wykres TIM
TIM 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
TAC 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011, dalszego istnienia spółki oraz scalenia akcji.
VED 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
WOD 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję.
HAL.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
MCD.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
PHIA.NL 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
TXN.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.