17:04 | GMT: 15:04 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PKO 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,27 zł na akcję.
ABM 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011 oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji z wyłączeniem prawa poboru.
ADU 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
ARE 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011.
DGT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
DOM 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
EFI 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
ELT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
ETR 
NC 
 
Debiut spółki na NC.
EUI 
GPW 
 
Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii E.
F51 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
FRO 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
GWR 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
HRP 
GPW 
 
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
HEF 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
KRS 
GPW 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2011 rok oraz pokrycia strat z lat 1998-2000, 2003-2006 oraz 2008.
LRQ 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
MER 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
VER 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.
ORI 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
wykres PCZ
PCZ 
NC 
 
Wznowienie notowań akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
PHR 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
PRF 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,66 zł na akcję.
PMF 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
PRD 
GPW 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2011 rok.
PUN 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
QMK 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
ROT 
NC 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
SKN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
TLS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 roku.
TMS 
NC 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2011 oraz zniesienia dematerializacji akcji.
VOT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,36 zł na akcję.
WAS 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
WWL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 11 zł na akcję.