01:49 | GMT: 23:49 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres GTC
GTC 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 10.087.026 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
KGH 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
PKN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 zł na akcję.
PLY 
GPW 
 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
APN 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
ASB 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,03 USD na akcję.
ASE 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,48 zł na akcję.
ATD 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
ATL 
GPW 
 
ZWZA
wykres CCS
CCS 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
DEL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
EGS 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
EHG 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,0095 BGN na akcję.
FIV 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
GTS 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
GRV 
GPW 
 
ZWZA
GCN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
GWR 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
wykres IAP
IAP 
NC 
 
Dzień wykupu akcji spółki przez Mirosława Mejera po cenie 0,60 zł za akcję.
CAR 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,71 zł na akcję.
KPI 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
MAK 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
MDI 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
MCR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2016/2017.
MEI 
NC 
 
NWZA ws. zmiany nazwy rozdziału II statutu oraz zmiany statutu.
MEX 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,32 zł na akcję.
CNG 
GPW 
 
NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
ODL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
PEL 
GPW 
 
Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,35 zł na akcję.
PYL 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 13.536.038 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
RDL 
GPW 
 
Ostatni dzień notowania praw poboru akcji serii E.
STP 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 zł na akcję.
C.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
JPM.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
WFC.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.