22:44 | GMT: 20:44 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
TYP 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty netto za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
BDL 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze prywatnej oferty akcji zwykłych na okaziciela serii J z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji akcji serii K i warrantów subskrypcyjnych serii K z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
CIE 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
DEV 
NC 
 
Scalenie akcji w stosunku 100:1.
DRU 
NC 
 
NWZA ws. m.in. przystąpienia przez spółkę do umowy kredytu z dnia 14 lutego 2014 roku zawartego pomiędzy ING Bank Śląski S.A. oraz Akomex Sp. z o.o. i Akomex Plus Sp. z o.o. oraz ustanowienia wszelkich zabezpieczeń przewidzianych w umowie kredytu.
ECR 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
ENP 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
FMF 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,84 zł na akcję.
wykres FMG
FMG 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie 2.216.102 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D.
GWR 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,39 zł na akcję.
BHW 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 7,15 zł na akcję.
HPS 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
KPC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 i za ubiegły rok obrotowy, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
LTX 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
MCR 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, rozporządzenia zyskiem za rok obrotowy od 1.04.2013 do 31.03.2014 oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
NIN 
NC 
 
NWZA ws. zmiany regulaminu RN, wyboru członka RN oraz zmiany statutu.
ORP 
NC 
 
ZWZA
PIW 
GPW 
 
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
PLA 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,00 zł na akcję.
TIG 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
TSG 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
WOD 
NC 
 
NWZA ws. powołania członka RN.